ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
"ปั่นให้หรอยใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 พิชิตกุ้ยหลิน"


รุ่น A เสือหมอบชาย 100 กม. ทั่วไปไม่จำกัดอายุ (Open)

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
สุฮัยมีน สายอ DESIGN TEAM
ชนะเลิศอันดับ 1
2
สหรัฐ ไซมอนล์ Grant thorn ton
ชนะเลิศอันดับ 2
3
ณฤทธิ์ คชรัตน์ DESIGN TEAM
ชนะเลิศอันดับ 3
4
อำรี สายอ DESIGN TEAM
ชนะเลิศอันดับ 4
5
วณวัฒน์ คล้ายทอง Grant thorn ton
ชนะเลิศอันดับ 5
6
สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grant thorn ton
ชนะเลิศอันดับ 6
7
พิเชษฐ์ พึ่งแรง บีชบอยไบท์ช๊อป
ชนะเลิศอันดับ 7
8
วันกวี เพชรชำนาญ
ชนะเลิศอันดับ 8
9
ส.ต.ปัญญาพล ศรกล้า Phangan cycling shop เกาะพะงัน
ชนะเลิศอันดับ 9
10
นายอนันต์ สุขศรีสินธุ์ winspace-DBK
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น B เสือภูเขาชาย 100 กม. ทั่วไปไม่จำกัดอายุ (Open)

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
นายณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ทีมเสือสงขลา
ชนะเลิศอันดับ 1
2
สันนิวาส แซ่ติ้ง สยามธุรกิจกระบี่การบัญชี
ชนะเลิศอันดับ 2
3
ตรีวุธ ศรีสุขใส ขาปั่น สุราษฎร์
ชนะเลิศอันดับ 3
4
สิทธิชัย พันธุ์สถิตย์วงศ์ POP BIKE
ชนะเลิศอันดับ 4
5
ประสิทธิ์ ตาวัน KNT
ชนะเลิศอันดับ 5
6
สุริยา หลีเด็น KNT
ชนะเลิศอันดับ 6
7
สกนธ์ สมใจ ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 7
8
สุวณิชย์ บุญรอด Eastern Bike
ชนะเลิศอันดับ 8
9
ส.ท.สราวุฒ พลรัตน์ ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 9
10
ศิวณัฐ เป็ดสุวรรณี ขาปั่น สุราษฎร์
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น C1 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
มูฮัมหมัดฮานาฟี กือจิ ทีมSuratthani Cycling B
ชนะเลิศอันดับ 1
2
ชัยวัฒน์ หลักดี โกล้วนหมูย่าง​ บางเลิฟชิ้ติ้
ชนะเลิศอันดับ 2
3
อภิรุฬ เพชรประสิทธิ์ อิสระ
ชนะเลิศอันดับ 3
4
ภัทรวุธ จุลาศักดิ์ Team Citi-Thaioil
ชนะเลิศอันดับ 4
5
ณัชณพล สังข์กุญชร ทีมSuratthani Cycling A
ชนะเลิศอันดับ 5
6
นายพิจักษณ์ เรืองวิชา สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 6
7
กัญจพัฒน์ ปรีชาวังกุล Grant thorn ton
ชนะเลิศอันดับ 7
8
จักรพรรดิ พันธ์ฉลาด Bike works
ชนะเลิศอันดับ 8
9
ฏัณฐณัฎฑ์ ไกรรัตน์ SJJ Bike
ชนะเลิศอันดับ 9
10
นายนนท์ปวิธ ถ้ำจันทร์ เมืองเงาะ ไบค์ (MOUNG NGOA BIKE)
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น C2 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
สุรศักดิ์ ทวีสมาน Bike Center Phuket
ชนะเลิศอันดับ 1
2
อำนาจ เหงี่ยมไพศาล ขนอม ไซคลิ่ง
ชนะเลิศอันดับ 2
3
นายประเสริฐ องศารา Dragon Bike Phuket
ชนะเลิศอันดับ 3
4
นายวีรยุทธ ลิลา สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 4
5
ฐิติวัฒน์ นิจจันพันศรี TKB100%
ชนะเลิศอันดับ 5
6
เอกฤทธิ์ ชูเพชร ปั่นยิกแลน
ชนะเลิศอันดับ 6
7
มานะ ทับสิน แปะซ้งจักรยาน
ชนะเลิศอันดับ 7
8
ทศพล เวทย์กิตติพฤกษ์ แปะซ้งไบค์ทีม ลพบุรี
ชนะเลิศอันดับ 8
9
สมพจน์ ลอยอากาศ KCC
ชนะเลิศอันดับ 9
10
พีรวัชร์ ปิ่นคง ปั่นยิกแลน
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น C3 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 40-49 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
สาธร เก้าเอี้ยน ชมรมจักรยานถลาง
ชนะเลิศอันดับ 1
2
นายอนันต์ชัย สินธุเจริญ สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 2
3
นายราชัน รักชีพ บีชบอยภูเก็ต
ชนะเลิศอันดับ 3
4
ศรชัย แซ่เอี๋ยว ชมรมจักรยานถลาง
ชนะเลิศอันดับ 4
5
นายธวัชชัย พลรีทอง เขาค่ายเขาทะลุไบค์
ชนะเลิศอันดับ 5
6
ปริญญา รักษาวงศ์ สยามธุรกิจกระบี่การบัญชี
ชนะเลิศอันดับ 6
7
นายอนันต์ ด้วงแก้ว สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 7
8
ณัฐพงศ์ ขอสวัสดิ์ สวี
ชนะเลิศอันดับ 8
9
ชาตรีนันท์ นิมินันท์ ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศอันดับ 9
10
อภิเชษฐ บุญแก้ว ทีมปั่นด้วยใจตะกั่วป่า
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น C4 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 50-59 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
ประเสริฐ ชิตมาตย์ บีชบอยไบท์ช๊อป
ชนะเลิศอันดับ 1
2
นายธีระวัฒน์ มีรอสอ สว.เวียงสระ
ชนะเลิศอันดับ 2
3
พรศักดิ์ พรหมทอง คาเฟ่เดอะไบค์
ชนะเลิศอันดับ 3
4
สมชาย แสงดำ ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 4
5
KURT SCHLAPFER SIAM BIKE TOURS
ชนะเลิศอันดับ 5
6
นายวีระ สงชาติ ทีมชมรมจักรยานนาโยง จ.ตรัง
ชนะเลิศอันดับ 6
7
พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธฺ์ ขาแรงทุ่งสง
ชนะเลิศอันดับ 7
8
ศุภณัฐ มหันต์ชาครพงศ์ มีแสงไบค์
ชนะเลิศอันดับ 8
9
สมบูรณ์ พึ่งกิจ ทับปุดไบค์
ชนะเลิศอันดับ 9
10
ชนะ พันธ์ฉลาด Bike works
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น C5 เสือหมอบชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
MARTIN BROT SIAM BIKE TOURS
ชนะเลิศอันดับ 1
2
John Perrin Bike works
ชนะเลิศอันดับ 2
3
วิรัช เปี่ยมจิตต์สกุล พีกรุ๊ปไบค์ทุ่งสง
ชนะเลิศอันดับ 3
4
เชิดชู สุขโต พีกรุ๊ปไบค์ทุ่งสง
ชนะเลิศอันดับ 4
5
สายัณห์ สุวรรณสาม รับตะวันกระบี่
ชนะเลิศอันดับ 5
6
JOHN WILSON แอ็คชั่นไบค์
ชนะเลิศอันดับ 6
7
สมโชค คุปต์กาญจนากุล พระแสงทีมถีบ
ชนะเลิศอันดับ 7
8
นายยุทธพล ราชอักษร ตลาดล่างไบค์
ชนะเลิศอันดับ 8
9
สุรชัย แพเพชรทอง สะพานศรี สุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศอันดับ 9
10
นายถาวร ช่วยเกิด ตาปีไบค์สุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น CW เสือหมอบหญิง 60 กม. ไม่จำกัดอายุ (Open)

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
พิชชาภา มะลิทอง ชุมพรไบค์
ชนะเลิศอันดับ 1
2
ภัทนันท์ คงทอง เขาค่ายเขาทะลุไบค์
ชนะเลิศอันดับ 2
3
ดุษฎี รุจิภักดิ์ MTBสิชล
ชนะเลิศอันดับ 3
4
Miss Opal Praison Chandee Cycling Team
ชนะเลิศอันดับ 4
5
นพจกรณ์ วรรณทอง ทับปุดไบค์
ชนะเลิศอันดับ 5
6
ณิชาภัทร จันทร์สุข จ๋วนจ๋วนทีม ภูเก็ต
ชนะเลิศอันดับ 6
7
จงกลณี จันกัน สะพานศรี สุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศอันดับ 7
8
เกษม แก่นแก้ว ปั่นยาว
ชนะเลิศอันดับ 8
9
จิตติมา ต่อฑีฆะ ชมรมจักรยานถลาง
ชนะเลิศอันดับ 9
10
สุพรรษา ศักดา TKB
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น D1 เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุไม่เกิน 29 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
พิสิษฐ์ สุทธินนท์ JAVA (เจียมจักรยาน ตรัง)
ชนะเลิศอันดับ 1
2
วรเศรษฐ์ เลิศพงษ์วดี JAVA (เจียมจักรยาน ตรัง)
ชนะเลิศอันดับ 2
3
ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ แม่น้ำไบค์ เกาะสมุย
ชนะเลิศอันดับ 3
4
ศิวนัท บัวแก้ว KNT
ชนะเลิศอันดับ 4
5
อภิวัฒน์ อัปปมระกัง แม่น้ำ ไบค์
ชนะเลิศอันดับ 5
6
สันติสุข สงค์หนู mtb&rod bike Donsak
ชนะเลิศอันดับ 6
7
ชัยพิชิต ต้นทีบทิมทอง
ชนะเลิศอันดับ 7
8
กรนรินทร์ พงษ์เภตรา Jb bike
ชนะเลิศอันดับ 8
9
คณิศ ขวัญทอง ขาปั่น สุราษฎร์
ชนะเลิศอันดับ 9
10
ณรงค์ฤทธิ์ อำไพ จำรูญไดนาโมหาดใหญ่
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น D2 เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 30-39 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
ฐาปนิตย์ อินทนงค์ จำรูญไดนาโมหาดใหญ่
ชนะเลิศอันดับ 1
2
นายชัยวัฒน์ เพชรเล็ก ทีมเสือสงขลา
ชนะเลิศอันดับ 2
3
ชวลิต บุญลือ ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 3
4
นายวิศนุ ดำหาย สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 4
5
นายวิษณุ จิตรวิโรจน์ กระบี่บ้านเรา
ชนะเลิศอันดับ 5
6
อมร เอื้องเรืองโรจน์ POP BIKE
ชนะเลิศอันดับ 6
7
นายชัยวัฒน์ เกกินะ สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 7
8
นายชานนท์ อ่าวสินธุ์ศิริ สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 8
9
ณัฐพล เเซ่ลิ่ม จำรูญไดนาโม
ชนะเลิศอันดับ 9
10
ทวีสิน อินทนงค์ จำรูญไดนาโมหาดใหญ่
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น D3 เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 40-49 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
อาคม ช่วยคงคา ปั่นยาว
ชนะเลิศอันดับ 1
2
ถิระวัฒน์ จันทร์สว่าง ขาปั่น สุราษฎร์
ชนะเลิศอันดับ 2
3
จิรพงศ์ กลับรินทร์ กาญจนดิษฐ์
ชนะเลิศอันดับ 3
4
ด.ต.ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สภ.กะปง จ.พังงา
ชนะเลิศอันดับ 4
5
นายวิเชษฐ์ นราพงศ์ สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 5
6
ไพบูลย์ กมลเลิศ ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 6
7
ประสบการณ์ ยอแสงรัตน์ Bike Center Phuket
ชนะเลิศอันดับ 7
8
ธีระพงศ์ จันทรมาศ ขาแรงทุ่งสง
ชนะเลิศอันดับ 8
9
นาย วุฒิศักดิ์ หมีทอง A bike
ชนะเลิศอันดับ 9
10
นรินทร์ ช่วยปะทิว ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น D4 เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 50-59 ปี

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
รัฐกร นิลกำจร A-bike
ชนะเลิศอันดับ 1
2
นายชำนาญ จากที่ สยามการบัญชีและธุรกิจ กระบี่
ชนะเลิศอันดับ 2
3
ชุมพล มนนามอญ ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 3
4
สมยศ พวงจิตร Bike Mania Phuket
ชนะเลิศอันดับ 4
5
สิทธิโชค ว่องวิทยา ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 5
6
สมพร ทองบาง A-Bike
ชนะเลิศอันดับ 6
7
วรโชติ ทรัพย์เกิด รับตะวันกระบี่
ชนะเลิศอันดับ 7
8
กิตติ ลิ่มเถาว์ รับตะวันกระบี่
ชนะเลิศอันดับ 8
9
เสรี คิริรักษ์ JAVA (เจียมจักรยาน ตรัง)
ชนะเลิศอันดับ 9
10
สุเชน มณีโชติ ฉวาง
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น D5 เสือภูเขาชาย 60 กม. อายุ 60 ปีขึ้นไป

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
พยัคฆ์ ลิ่มหลัก รับตะวันกระบี่
ชนะเลิศอันดับ 1
2
ธานินทร์ พัฒนพงศ์ กาญจนดิษฐ์
ชนะเลิศอันดับ 2
3
นายจรัญ ทับเที่ยง รับตะวันกระบี่
ชนะเลิศอันดับ 3
4
นายโจ ใจจ้อง ชมรมจักรยานหลังสวน
ชนะเลิศอันดับ 4
5
เสริม หนูพุ่ม นทีชัย พุนพิน
ชนะเลิศอันดับ 5
6
พงศ์สิทธิ์ ไตรสุวรรณ แอ็คชั่นไบค์
ชนะเลิศอันดับ 6
7
พันตรี วีระ ไพบูลย์ ไผ่เขียวทุ่งสง
ชนะเลิศอันดับ 7
8
นายวิจารณ์ ใจเสมอ Phangan cycling shop เกาะพะงัน
ชนะเลิศอันดับ 8
9
อวยฃัย คงสวัสดิ์ สิชลxc/ปั่นน้อยร้อยรูป
ชนะเลิศอันดับ 9
10
ไพบูลย์ สันติสุข รับตะวันกระบี่
ชนะเลิศอันดับ 10

รุ่น DW เสือภูเขาหญิง 60 กม. ไม่จำกัดอายุ (Open)

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ทีม
รางวัล
1
กมลรดา ขาวปลอด A-Bike
ชนะเลิศอันดับ 1
2
แสงคำ สุพาวิง POP BIKE
ชนะเลิศอันดับ 2
3
วิภารัตน์ ศักดิ์ศรี ตาปีไบค์
ชนะเลิศอันดับ 3
4
วิไลลักษณ์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ POP BIKE
ชนะเลิศอันดับ 4
5
นส จริญญา สืบจากถิ่น Samui Mtb Bangkok Airways and Thogsai Bay
ชนะเลิศอันดับ 5
6
จิตตินันท์ สอนนอง กรูดไบค์
ชนะเลิศอันดับ 6
7
ประภัสสร อิสระ​วัฒนา สิชล XC
ชนะเลิศอันดับ 7
8
พนิดา ส่งอักษร
ชนะเลิศอันดับ 8
9
ฐิติชญา คงละออ
ชนะเลิศอันดับ 9

© 2018 บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น 289 จำกัด